ALV Documenten 30 Augustus 2019 zijn beschikbaar

Geachte VDO-leden,

 

Het VDO-bestuur nodigt jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op:

Vrijdag 30 augustus 2019

Aanvang 20.00 uur Café zaal ‘t Ven Straelseweg 359

5916 AB Venlo

 

Alle benodigde documenten zijn te vinden onder downloads en zijn verstuurd naar de contact personen zoals opgegeven bij de inschrijving. 

 

Agenda:

1.   Opening.

2.   Mededelingen.

3.   Notulen ALV 2018

4.   Jaarverslag penningmeester.

5.   Verslag kascontrolecommissie.

6.   Begroting seizoen 2019/2020.

7.   Verslag tuchtcommissie.

8.   LaCo.

9.   Nederlandse Darts Bond.

10. Competitie seizoen 2019/2020.

11. Verkiezing bestuur.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

 

Na de vergadering worden alle benodigdheden uitgereikt voor het seizoen 2019-

2020. Deze benodigdheden worden alléén deze avond uitgereikt. Het is dus van groot belang dat minimaal 1 persoon van elke vereniging deze avond aanwezig is.

 

 

Op de achterzijde vinden jullie de toelichting op deze agenda. Met vriendelijke groeten,

Secretaris VDO

 

 

 

Toelichting op de agenda Algemene ledenvergadering

 

1.  Geen toelichting nodig.

2.  Geen toelichting nodig.

3.  In bezit van de leden.

4.  In bezit van de leden.

5.  Geen toelichting nodig.

6.  In bezit van de leden.

7.  Geen toelichting nodig.

8.  Geen toelichting nodig.

9.  Hierin eventuele mededelingen betreffende veranderingen binnen de NDB.

10.Alle belangrijke zaken betreffende de competitie zullen behandeld worden.

11.Penningmeester Jac Proosten is statutionair aftredend en herkiesbaar.                                            

     Kandidaten kunnen zich tot vóór aanvang van de ALV wenden aan het

     bestuur.

     Jac Proosten wordt door het bestuur voorgedragen voor de titel erelid. Dit

     wordt ter stemming voorgelegd aan de ALV.

12.Personen, die in aanmerking willen komen voor de rondvraag, dienen om hier gebruik van te maken, hun vraag voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering op te geven bij het bestuur.

13.Geen toelichting nodig

Nieuws

Beste darters,

 

Allereerst willen we jullie bedanken voor jullie geduld en begrip in deze lastige situatie.

Tijdens de laatste ALV hebben we het besluit genomen om de competitie en alle andere evenementen uit te stellen tot tenminste 1 januari 2021. Gezien de huidige...

Beste leden,

Gisteren heeft de VDO op de algemene leden vergadering aangegeven dat de VDO het advies van de NDB overneemt en de competitie en toernooien / rankings uitstelt tot 1 januari 2021 .

Wij blijven in contact met de nederlandse dartbond indien de situatie positief of...

Beste Leden ,

Helaas is de bekerloting nog altijd onjuist , onze externe partij is het probleem nog aan het bekijken en we hopen zsm een correcte bekerloting te hebben .

VDO - Venlose Darts Organisatie 

5900 AP Venlo

Neem hier contact met ons op